Gepubliceerd op 18 mei 2020

Overname Kamphof Veetransport te Heino

Met ingang van 1 juni 2020 zal Kamphof Veetransport uit Heino zich aansluiten bij Groot Zevert Livestock uit Eibergen om gezamenlijk verder te gaan als één bedrijf. Kamphof Veetransport is een vooruitstrevende onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het transport van fok runderen. Haar werkgebied ligt zowel binnen Nederland als in andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Denemarken, Engeland en Frankrijk. Groot Zevert Livestock is augustus vorig jaar overgenomen door Hendrie Dijk en Jan Schuttert. Eén van de doelen was meteen al, zo mogelijk de vervoersactiviteiten verder opschalen om ook in de toekomst een sterke interessante partner te kunnen zijn voor de opdrachtgevers. De overname van de activiteiten van Kamphof Veetransport sluit dus naadloos aan op deze  strategie.

Het bedrijf Groot Zevert Livestock kenmerkt zich door een onafhankelijke positie in de markt. Vele handelspartijen, slachterijen alsmede particuliere vee-varkenshouders maken naast elkaar gebruik  van de door ons geboden diensten. De overname biedt prachtige perspectieven, zoals de synergievoordelen van groter  volume, gezamenlijke  inkoop, bundeling van onderhoud en reparatie, combineren van vrachten en dus veel minder lege kilometers.

Hans Kamphof die zijn onderneming overdraagt vertelt: “Schaalvergroting  is in het veetransport de komende jaren van cruciaal belang. De efficiëntie voordelen die daar mee behaald kunnen worden zijn onontbeerlijk. Groot Zevert en Kamphof hebben al een jarenlange geschiedenis waarin onderling vrachten worden uitgewisseld om een win-win situatie te creëren en waarbij de chauffeurs goed contact met elkaar hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze manier onze dienstverlening voor de lange termijn kunnen continueren. De komende jaren zal ik nauw betrokken blijven en zal onze locatie met de vee verzamelplaats in Heino in gebruik blijven”.

Per 1 juni zullen de medewerkers van Kamphof Veetransport overgaan naar Groot Zevert Livestock. De komende maanden zal de planning gecentraliseerd worden in Eibergen. Ook na 1 juni zal Kamphof Veetransport via de bekende communicatiekanalen bereikbaar blijven en alle medewerkers blijven in hun huidige functie. Er bestond ook voor de overname al veel synergie. Beide bedrijven werken met boordcomputers en kennen veel overeenkomsten in de gedigitaliseerde systemen en processen, maar ook met betrekking tot de kwaliteitsdoeleinden van het transport liggen partijen op één golflengte waarbij ze dierenwelzijn, hygiëne en kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Hendrie Dijk vertelt enthousiast: “We willen het veetransport van de toekomst zijn. Hierin is voldoende omvang en professionaliteit van belang. In beide maken we nu een flinke stap vooruit. Immers met onze software, boordcomputers en het platform voor informatieverstrekking aan de veehouders en handelaren, lopen we duidelijk voorop in de veetransport sector.”