Algemene voorwaarden

Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en kunt u via de onderstaande link downloaden.

AVC & CMR voorwaarden

Onze diensten