Gepubliceerd op 26 augustus 2019

Groot Zevert Internationaal transport  Eibergen per 26 augustus overgenomen door Hendrie Dijk en Jan Schuttert

Wij, Matthy en Marijke Groot Zevert zagen ons helaas om gezondheidsredenen genoodzaakt ons transportbedrijf te beëindigen of over te dragen. In Hendrie Dijk en Jan Schuttert zien we een gedegen opvolging die de continuïteit van het bedrijf  waarborgt. Hendrie Dijk zal namens de nieuwe eigenaren als bestuurder naar voren treden.

Groot Zevert Internationaal Transport is een vooruitstrevende onderneming,  gespecialiseerd in hoogwaardig transport van levende dieren, hieronder biggen, varkens, zeugen, kalveren, koeien en schapen. Tevens omvatten de activiteiten een centraal verzamelpunt voor rundvee en erkende R&O wasplaats.

Bij de  overname blijft het personeelsbestand zoals het was. De planning blijft op het voor  u bekende telefoonnummer bereikbaar (Tel:  +31 545 476 726).  Michel ten Have die van alle ins en outs van Groot Zevert internationaal transport op de hoogte is blijft als operationeel aanspreekpunt voor opdrachtgevers en relaties  bereikbaar op tel: 06 51 53 67 13. Ook de overige medewerkers blijven in hun huidige functie.  Uiteraard  blijft de service  op de locatie Eibergen als rundvee verzamelpunt en de wasplaats gewoon beschikbaar.

Naast hierboven genoemde continuïteit voor Groot Zevert internationaal transport biedt  de overname van ons  transportbedrijf aan Dijk en Schuttert, die met name in de varkenssector hun sporen verdiend hebben, prachtige perspectieven. Groot Zevert kenmerkt zich door een onafhankelijke positie in de markt. Vele handelspartijen, slachterijen alsmede particuliere vee-varkenshouders maken naast elkaar gebruik  van de door ons geboden diensten. Deze onbetwiste onafhankelijke opstelling van bedrijf Groot Zevert zal volgens de nieuwe eigenaren ook de nadrukkelijk gerespecteerde,  herkenbare basis  blijven om verdere groei en optimalisatie te realiseren.  Ook hun overige activiteiten zullen hier garen bij spinnen. Het van dichtbij kunnen beschikken over onafhankelijk vervoer biedt hen zonder twijfel perspectieven waar we vanuit Groot Zevert graag invulling aan geven. Van de synergie voordelen van groter  volume , gezamenlijke  inkoop, bundeling onderhoud en reparatie, combineren van vrachten en dus veel minder lege kilometers zullen  ook  de huidige relaties  van Groot Zevert internationaal transport met zekerheid mee profiteren.